Fundacja Pépinière

W lutym 2016 roku w berlińskim uniwersytecie medycznym Charité powstało koło naukowe “Jeder kann ein Held sein” (pl: Każdy może być bohaterem) co zapoczątkowało projekt o tej samej nazwie mający na celu naukę pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych. Wcześniej brakowało publicznych źródeł finansowania podobnych szkoleń. Dzięki darowiznom i sponsorom w pierwszym roku działalności koła ponad 1000 uczniów szkół podstawowych z Barndenburgii uczestniczyło w szkoleniach.